Xəbər lenti

 Kəmaləddin Qədim:

Minmisən ilhamın köhlən atına,
Çapırsan göylərin yeddi qatına.
Gəlmirsən dostunun təqdimatına,
Eybi yox, sən çağır. gözlə, gələcəm.

Nəriman Zeynalzadə:

Vaxtımı vaxtıma yavanlıq etdim,
Elə bilmə sənə yamanlıq etdim,
Bu qoca yaşımda cavanlıq etdim,
Doldurub sinəmi sözlə gələcəm.

Kəmaləddin Qədim:

Arpaçayı kimi çağlayıb, daşıb,
Dəli deyəcəklər görənlər, çaşıb.
A Nərman, biz bilən dağları aşıb,
Dərəylə, təpəylə, düzlə gələcəm..

Nəriman Zeynalzadə:

Yolumu gözləyir Yaycı bulağı,
Kəmaləddin yaxın eylər uzağı,
Çıxıbmı dağlarda quzuqulağı?
Doldurub ovcumu duzla gələcəm.

Kəmaləddin Qədim:

Çevrilsin qatara səki, sən istə,
Allah da təkdi bax, Təki sən istə.
Qardaş deyilikmi, təki sən istə,
Təki sən arzula, özlə, gələcəm..

Nəriman Zeynalzadə:

Gün o gün olsun açılsın yollar,
Uzansın Şərura dəmirdən qollar,
Dolsun ağzınacan dəmir vaqonlar,
Yolumu gözlə sən, yüzlə gələcəm

Kəmaləddin Qədim:

Niyə o ağılla, huşla gəlmədim,
Niyə o sərçəylə, quşla gəlmədim?
Qış gəldi sovuşdu, qışla gəlmədim,
Yaz gəlib çıxıbdı, yazla gələcəm...

Nəriman Zeynalzadə :

Ruhumu, canımı gecə əridir,
Xəbərin varmıdır necə əridir?
Sən heç bilirsənmi yanmaq necədir?
Ovcuma doldurub közlə gələcəm.

Kəmaləddin Qədim:

Çatar bu şeirimiz əlbət Tahirə,
Tanrıdan verilib qüdrət Tahirə.
Saz çalsın, qulaq as Məmməd Tahirə,
Məmmədlə gələcəm, sazla gələcəm..

Nəriman Zeynalzadə :

Gözlərim üstədir sizin yeriniz,
Gül açar, sevinər ürək eviniz,
Xoş olar ürəkdən gələn şeriniz,
Götürüb sazını sazla, gələcəm.

Kəmaləddin Qədim:

Gəlmədim Bakıya kefim əlinnən,
Çıxdı cərgəm, sıram, səfim əlimnən.
Zor ilə alındı evim əlimnən
O kəndə mən hansı üzlə gələcəm?

Nəriman Zeynalzadə:

Min dərdi alışıb yanır canında,
Çatmadıq hayına həmin anında,
Üzümüz qaradı kəndin yanında,
Onu ilk gördüyüm gözlə gələcəm

27.03.2019
Ana səhifəyə qayıt        Baxış: 821          Tarix: 30-03-2019, 21:55      


Paylaş:   

Ən çox oxunanlar