Xəbər lenti


 
 Hörmətli Rusiya vətəndaşları! Əziz dostlar!
 
Mənim çıxışımın mövzusu Ukraynada baş verən hadisələr və bunun bizim üçün, Rusiya üçün niyə bu qədər vacib olmasıdır. Təbii ki, mənim müraciətim Ukraynadakı soydaşlarımıza da ünvanlanıb.
 
Biz ətraflı və təfərrüatlı danışmalıyıq. Məsələ çox ciddidir.
 
Donbasda vəziyyət yenidən kritik, kəskin xarakter alıb. Bu gün isə mən təkcə baş verənləri qiymətləndirmək üçün deyil, həm də qəbul edilən qərarlar, bu istiqamətdə atılacaq addımlar barədə sizə məlumat vermək üçün birbaşa sizə müraciət edirəm.
 
Bir daha qeyd edim ki, Ukrayna bizim üçün sadəcə qonşu ölkə deyil. O, bizim öz tariximizin, mədəniyyətimizin, mənəvi məkanımızın ayrılmaz hissəsidir. Bunlar bizim yoldaşlarımızdır, qohumlarımızdır ki, onların arasında təkcə həmkarlar, dostlar, keçmiş həmkarlar deyil, həm də qohumlar, bizə qan bağı olan insanlar var.
 
Uzun müddətdir ki, cənub-qərb tarixi, qədim rus torpaqlarının sakinləri özlərini rus və pravoslav adlandırırdılar. Beləliklə, 17-ci əsrə qədər, bu ərazilərin bir hissəsi yenidən Rusiya dövlətinə birləşdirilənə qədər və sonra.
 
Bizə elə gəlir ki, prinsipcə, hamımız bu haqda bilirik, söhbət məlum faktlardan gedir. Eyni zamanda, bu gün baş verənləri başa düşmək, Rusiyanın hərəkətlərinin motivlərini və qarşımıza qoyduğumuz məqsədləri izah etmək üçün məsələnin tarixi ilə bağlı heç olmasa bir neçə kəlmə demək lazımdır.
 
Leninin səhvi
 
Beləliklə, mən ondan başlayacağam ki, müasir Ukrayna tamamilə Rusiya, daha doğrusu, bolşevik, kommunist Rusiyası tərəfindən yaradılıb. Bu proses, demək olar ki, 1917-ci il inqilabından dərhal sonra başladı, Lenin və onun tərəfdarları bunu Rusiyanın özünə qarşı çox kobud şəkildə - onun öz tarixi ərazilərinin bir hissəsini ayıraraq, ondan qoparmaqla etdilər. Təbii ki, orada yaşayan milyonlarla insandan heç kim heç nə soruşmadı.
 
Sonra Böyük Vətən Müharibəsi ərəfəsində və ondan sonra Stalin zamanında ora SSRİ-yə birləşdirildi və əvvəllər Polşa, Rumıniya və Macarıstana məxsus olan bəzi torpaqlar Ukraynaya verildi. Eyni zamanda, Stalin bir növ təzminat olaraq Polşaya əvvəl almanların olan ərazilərinin bir hissəsini bağışladı və 1954-cü ildə Xruşşov nədənsə Krımı Rusiyadan alıb, həm də Ukraynaya təqdim etdi. Əslində Sovet Ukraynasının ərazisi belə formalaşdı.
 
Amma indi mən SSRİ-nin yaranmasının ilkin dövrünə xüsusi diqqət yetirmək istərdim. Hesab edirəm ki, bu, bizim üçün son dərəcə vacibdir. 
 
Xatırladım ki, 1917-ci il Oktyabr inqilabından və ondan sonrakı vətəndaş müharibəsindən sonra bolşeviklər yeni dövlətçilik qurmağa başladılar və onlar arasında kifayət qədər kəskin fikir ayrılıqları yarandı. 1922-ci ildə RKP (b) MK-nın Baş katibi və Millətlər üzrə Xalq Komissarlığı vəzifələrini birləşdirən Stalin ölkənin muxtariyyət prinsipləri əsasında qurulmasını, yəni gələcək respublikalara inzibati-ərazilərin verilməsini təklif etdi: ərazi vahidləri - vahid dövlətə qoşulmaqla geniş səlahiyyətlər .
 
Lenin bu planı tənqid etdi və millətçilərə güzəştə getməyi təklif etdi, o zaman onları "müstəqillər" adlandırdı. Məhz bu leninçi ideyalar, əslində, konfederativ dövlət quruluşu və millətlərin ayrılana qədər öz müqəddəratını təyin etmək hüququ haqqında şüar Sovet dövlətçiliyinin əsasını təşkil edirdi: ilk olaraq 1922-ci ildə. Onlar 1922-ci ildə “Müqəddəs Demokratlar İttifaqı haqqında” Bəyannamədə təsbit edildi. SSRİ-nin yaranması, ardınca isə Leninin ölümündən sonra və 1924-cü ildə SSRİ Konstitusiyasında.
 
Burada dərhal bir çox suallar yaranır. Onlardan birincisi, əslində ən əsası: keçmiş imperiyanın kənarında hər hansı, qeyri-məhdud böyüyən millətçilik ambisiyalarını “lord”un çiynindən təmin etmək nə üçün lazım idi? Çox vaxt onlarla heç bir əlaqəsi olmayan nəhəng əraziləri yeni yaranmış və çox vaxt özbaşına formalaşmış inzibati vahidlərə - ittifaq respublikalarına vermək. Yenə deyirəm, tarixi Rusiya əhalisi ilə birlikdə hədiyyə etmək.
 
Üstəlik, əslində bu inzibati vahidlərə milli dövlət quruluşları statusu və forması verilmişdir. Yenə də özümə sual verirəm: ən alovlu millətçilərin indiyədək ağlına belə gətirmədiyi belə səxavətli hədiyyələr vermək, hətta respublikalara heç bir şərt olmadan birləşmiş dövlətdən ayrılmaq hüququ vermək nəyə lazım idi?
 
İlk baxışdan bu, ümumiyyətlə, anlaşılmaz, bir növ dəlilikdir. Ancaq bu, yalnız ilk baxışdan belə görünür və bir izahı var: inqilabdan sonra bolşeviklərin əsas vəzifəsi nəyin bahasına olursa olsun, dəqiq olaraq nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyətdə qalmaq idi. Bunun üçün onlar hər şeyi etdilər: həm Kayzer Almaniyası və onun müttəfiqlərinin çətin hərbi və iqtisadi vəziyyətdə olduğu bir vaxtda Brest sülhünün alçaldıcı şərtlərinə, həm də Birinci Dünya Müharibəsinin nəticəsində (əslində əvvəlcədən gözlənilən nəticə idi) və ölkə daxilində xaricdən gələn millətçilərin istənilən tələblərini, hər hansı istəklərini təmin etmək bahasına.
 
"Vladimir İliç Leninin adına Ukrayna"
 
Rusiyanın və onun xalqlarının tarixi taleyi nöqteyi-nəzərindən dövlət quruculuğunun leninçi prinsipləri sadəcə olaraq səhv deyil, necə deyərlər, səhvdən qat-qat pis idi. 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılmasından sonra bu, tamamilə aydın oldu.
 
Təbii ki, keçmişdə baş vermiş hadisələri dəyişmək olmaz, amma biz heç olmasa onlar haqqında heç bir qeyd-şərtsiz və heç bir siyasi çalarlar olmadan birbaşa və dürüst danışmalıyıq. Mən yalnız öz adımdan əlavə edə bilərəm ki, mövcud siyasi vəziyyətlə bağlı mülahizələr nə qədər möhtəşəm olsa da, zamanın müəyyən bir anında qalib gəlmək kimi görünsə də, heç bir halda dövlətçiliyin başlıca prinsiplərinin əsası kimi qəbul edilməməlidir və edilə də bilməz. 
 
Mən indi heç kimi heç nəyə görə qınamıram, o vaxt və vətəndaş müharibəsi ərəfəsində ölkədə vəziyyət inanılmaz dərəcədə çətin, kritik idi. Bu gün sadəcə demək istəyirəm ki, bu, məhz belə idi. Bu, tarixi faktdır. Əslində, bayaq dediyim kimi, bolşevik siyasəti nəticəsində Sovet Ukraynası yarandı ki, onu bu gün də əsaslı səbəblə “Vladimir İliç Leninin adına Ukrayna” adlandırmaq olar. Onun müəllifi və memarıdır. Bunu arxiv sənədləri, o cümlədən Ukraynaya sözün əsl mənasında sıxışdırılmış Donbasla bağlı Leninin sərt direktivləri tam təsdiq edir. İndi də “minnətdar nəsillər” Ukraynada Leninin abidələrini söküblər. Bunu dekommunizasiya adlandırırlar.
 
Ukrayna üçün əsl dekommunizasiya
 
Dekommunizasiya istəyirsiniz? Yaxşı, bu bizə çox yaraşır. Amma, necə deyərlər, yarı yolda dayanmaq lazım deyil. Biz sizə Ukrayna üçün əsl dekommunizasiyanın nə demək olduğunu göstərməyə hazırıq.
 
Məsələnin tarixinə qayıdaraq, bir daha deyirəm ki, 1922-ci ildə keçmiş Rusiya imperiyası ərazisində SSRİ yaranmışdı. Amma həyatın özü dərhal göstərdi ki, belə nəhəng və mürəkkəb ərazini qorumaq, yaxud onu təklif olunan amorf, əslində konfederal prinsiplər əsasında idarə etmək sadəcə olaraq mümkün deyil. Onlar həm reallıqdan, həm də tarixi ənənədən tamamilə ayrılıblar.
 
Təbiidir ki, qırmızı terror və Stalinist diktaturaya sürətlə keçid, kommunist ideologiyasının hökmranlığı və Kommunist Partiyasının hakimiyyət üzərində monopoliyası, milliləşdirmə və planlı xalq təsərrüfatı sistemi - bütün bunların əslində sadə bir bəyannaməyə, dövlət sisteminin bəyan edilmiş, lakin işlək olmayan prinsiplərinin formalitəsinə çevrildi. Reallıqda ittifaq respublikalarının heç bir suveren hüquqları yox idi, onlar sadəcə olaraq mövcud deyildilər. Çünki praktikada ciddi mərkəzləşdirilmiş, mütləq unitar dövlət yaradılmışdı.
 
Stalin əslində Leninin deyil, özünün dövlət quruluşu ideyalarını praktikada tam şəkildə həyata keçirdi. Lakin o, sistemi formalaşdıran sənədlərə, ölkə Konstitusiyasına müvafiq dəyişikliklər etmədi, SSRİ quruculuğunun elan edilmiş leninçi prinsiplərinə formal olaraq yenidən baxmadı. Bəli, görünür, buna ehtiyac yoxdu - totalitar rejim şəraitində onsuz da hər şey işləyirdi və zahirən gözəl, cəlbedici və hətta superdemokratik görünürdü.
 
Ancaq təəssüflər olsun ki, dövlətçiliyimizin quruluş əsasları formal hüquqi prinsiplərdən, odioz, utopik inqilabdan ilhamlanan, lakin hər bir normal ölkə üçün tamamilə dağıdıcı fantaziyalardan vaxtında təmizlənməmiş şəkildə özünü qorudu. Əvvəllər tez-tez başımıza gəldiyi kimi, heç kim gələcək haqqında düşünmürdü.
 
Kommunist Partiyasının rəhbərləri sanki möhkəm dövlət sistemi formalaşdırmağa nail olduqlarına, öz siyasətləri ilə milli məsələni nəhayət həll etdiklərinə əmin idilər. Amma saxtalaşdırma, anlayışların dəyişdirilməsi, ictimai şüurun manipulyasiyası və hiyləsi baha başa gəldi. Millətçilik ambisiyalarının virusları yoxa çıxmadı və dövlətin millətçilik yoluxmasına qarşı immunitetini sarsıdan ilkin döşənmiş mina ancaq qanadlarda gözləyirdi. Belə bir mina, yenə deyirəm, SSRİ-dən ayrılmaq hüququ idi.
 
1980-ci illərin ortalarında artan sosial-iqtisadi problemlərin fonunda planlı iqtisadiyyatın aşkar böhranı, mahiyyətini İttifaq xalqlarının bəzi gözləntiləri və yerinə yetirilməmiş istəkləri deyil, ilk növbədə, getdikcə daha da artıran milli məsələ təşkil edirdi; yerli elitanın iştahı getdikcə daha da kəskinləşmişdi.
 
Bununla belə, Sov.İKP rəhbərliyi vəziyyəti dərindən təhlil etmək, ilk növbədə iqtisadiyyatda adekvat tədbirlər görmək, eləcə də siyasi sistemin və dövlət strukturunun tədricən, düşünülmüş, balanslaşdırılmış transformasiyası əvəzinə, milli öz müqəddəratını təyinetmənin leninist prinsipinə söykənən siyasi sistemin bərpası barədə açıq-saçıq sözlərlə məhdudlaşdı. 
 
Üstəlik, Kommunist Partiyasının özündə hakimiyyət uğrunda gedən mübarizənin gedişində, döyüşən tərəflərin hər biri dəstək bazasını genişləndirmək üçün düşüncəsiz şəkildə millətçi hissləri stimullaşdırmağa, təşviq etməyə, onlarla oynamağa başladı və potensial tərəfdarlarına bəzi vədlər verdi. Demokratiya və istər bazar, istərsə də planlı iqtisadiyyat əsasında qurulmuş parlaq gələcək haqqında səthi və populist söhbətlər fonunda, lakin insanların real yoxsullaşması və tam qıtlıq şəraitində hakimiyyətdə olanların heç biri ölkələri üçün qaçılmaz olanı faciəvi nəticələr barədə düşünmürdü.
 
Və sonra onlar öz partiya sıralarında yetişən millətçi elitaların ambisiyalarını təmin etmək üçün SSRİ-nin yarandığı günlərdə salınan yolla getdilər, eyni zamanda Sov.İKP-nin artıq əlində olmadığını və Stalinçi tipli dövlət terroru diktaturası kimi hakimiyyəti və ölkənin özünü saxlamaq üçün alətlərdən istifadə etdilər. Və partiyanın hətta bədnam aparıcı rolu, səhər dumanı kimi, onların gözləri qarşısında heç bir iz qoymadan yoxa çıxdı.
 
Və 1989-cu ilin sentyabrında Sov.İKP MK-nın plenumunda mahiyyətcə ölümcül bir sənəd - müasir şəraitdə partiyanın qondarma milli siyasəti, Sov.İKP-nin platforması qəbul edildi. Orada aşağıdakı müddəalar var idi, mən sitat gətirəcəyəm: “İttifaq respublikaları suveren sosialist dövlətləri statusuna uyğun bütün hüquqlara malikdirlər”.
 
Daha bir məqam: “İttifaq respublikalarının ali nümayəndəli orqanları öz ərazilərində ittifaq hökumətinin qərar və sərəncamlarına etiraz edib, onları dayandıra bilərlər”.
 
Və nəhayət: “Hər bir ittifaq respublikasının bütün sakinlərinə aid olan öz vətəndaşlığı var”.
 
Bəlli deyildimi ki, bu cür tərtib və qərarlar nəyə gətirib çıxaracaq?
 
İndi dövlət və ya konstitusiya hüququ məsələlərinə girməyin, vətəndaşlıq anlayışını müəyyənləşdirməyin vaxtı deyil, yeri deyil. Amma yenə də sual yaranır: onsuz da çətin olan o şəraitdə ölkəni bu şəkildə daha da sarsıtmaq nəyə lazım idi? Fakt faktlığında qalır.
 
SSRİ-nin dağılmasından iki il əvvəl onun taleyi əslində əvvəlcədən bilinən bir nəticə idi. İndi müstəqillik əldə etməkdə özlərinə ləyaqət bəxş edən radikallar və millətçilər, o cümlədən Ukraynada olanlardır. Gördüyümüz kimi, bu, heç də belə deyil. Bolşevik liderlərinin, Sov.İKP rəhbərliyinin müxtəlif dövrlərdə dövlət quruculuğunda, iqtisadi və milli siyasətdə buraxdıqları tarixi, strateji səhvlər vahid ölkəmizin parçalanmasına səbəb oldu. Tarixi Rusiyanın SSRİ adı altında dağılması onların vicdanındadır.
 
Bütün bu ədalətsizliklərə, hiylələrə, Rusiyanın açıq-aşkar soyğunçuluğuna baxmayaraq, xalqımız SSRİ-nin dağılmasından sonra yaranmış yeni geosiyasi reallıqları tanıdı, yeni müstəqil dövlətləri tanıdı. Və o, nəinki bunu etiraf etdi - Rusiyanın özü o dövrdə çətin vəziyyətdə qalaraq MDB-dəki tərəfdaşlarına, o cümlədən müstəqillik əldə etdiyi andan maddi dəstək üçün çoxsaylı müraciətlər gəlməyə başlayan ukraynalı həmkarlarına kömək etdi. Ölkəmiz isə Ukraynanın ləyaqətinə və suverenliyinə hörmətlə bu cür dəstəyi verdi.
 
Enerji qiymətlərimizin, Rusiyanın Ukraynaya verdiyi güzəştli kreditlərin həcminin, iqtisadi və ticarət üstünlüklərinin sadə hesablanması ilə təsdiqlənən ekspert hesablamalarına görə, 1991-ci ildən 2013-cü ilə qədər olan dövr üçün bu güzəştlər ümumi Ukraynaya təqribən 250 milyard dollar qazandırdı.
 
Ancaq bu, hamısı deyil. 1991-ci ilin sonunda SSRİ-nin xarici dövlətlər və beynəlxalq fondlar qarşısında borc öhdəlikləri 100 milyard dollara yaxın idi. Və ilkin olaraq güman edilirdi ki, bu kreditlər keçmiş SSRİ-nin bütün respublikaları tərəfindən həmrəylik şəraitində, iqtisadi potensiallarına uyğun olaraq geri qaytarılacaq. Lakin Rusiya bütün sovet borclarının ödənilməsini öz üzərinə götürdü və onu tam ödədi. Bu prosesi 2017-ci ildə başa çatdırdı.
 
Bunun müqabilində yeni müstəqil dövlətlər Sovet xarici aktivlərindəki paylarından imtina etməli idilər və 1994-cü ilin dekabrında Ukrayna ilə müvafiq razılaşmalar əldə edildi. Lakin Kiyev bu müqavilələri ratifikasiya etmədi və sonradan sadəcə olaraq, onları yerinə yetirməkdən boyun qaçırdı, Almaz Fonduna, Qızıl Ehtiyatlarına, habelə xaricdəki keçmiş SSRİ-nin əmlakına və digər aktivlərinə qarşı iddialar irəli sürdü.
 
Bununla belə, məlum problemlərə baxmayaraq, Rusiya Ukrayna ilə həmişə açıq, vicdanlı əməkdaşlıq edib və bir daha deyirəm, onun maraqlarına hörmətlə yanaşaraq, müxtəlif sahələrdə əlaqələrimiz inkişaf edib. Beləliklə, 2011-ci ildə ikitərəfli ticarət dövriyyəsi 50 milyard dolları ötmüşdü. Qeyd edim ki, 2019-cu ildə, yəni pandemiyadan əvvəl Ukraynanın bütün Aİ ölkələri ilə ticarətinin həcmi bu göstəricidən aşağı idi.
 
Eyni zamanda, Ukrayna hakimiyyətinin Rusiya ilə münasibətlərdə bütün hüquq və üstünlüklərə sahib olduğu, lakin üzərinə heç bir öhdəlik götürməmək üçün hərəkətə keçməyə üstünlük verdiyi açıq-aşkar görünürdü.
 
Tərəfdaşlıq əvəzinə, Kiyev hakimiyyəti tərəfindən bəzən tamamilə qeyri-təntənəli xarakter qazanan asılılıq üstünlük təşkil etməyə başladı. Enerji tranziti sahəsində daimi şantajı və bayağı qaz oğurluğunu xatırlamaq kifayətdir.
 
Əlavə edim ki, Kiyev Rusiya ilə dialoqdan Qərblə sövdələşmə üçün bəhanə kimi istifadə etməyə çalışdı, onu Moskva ilə yaxınlaşma ilə şantaj etdi, özü üçün üstünlükləri sıradan çıxardı: deyirdilər, əks halda Rusiyanın Ukrayna üzərində təsiri artacaq.
 
Eyni zamanda, Ukrayna hakimiyyəti əvvəlcə bunu vurğulamaq istəyirəm ki, onlar öz dövlətçiliyini bizi birləşdirən hər şeyi inkar etmək üzərində qurmağa ilk addımlarından başladılar, onlar milyonlarla insanın, Ukraynada yaşayan bütün nəsillərin tarixi şüurunu, yaddaşını təhrif etməyə çalışdılar. Təəccüblü deyil ki, Ukrayna cəmiyyəti tez bir zamanda aqressiv rusofobiya və neonasizm şəklini alan ifrat millətçiliyin yüksəlişi ilə üzləşdi. Ukraynalı millətçilərin və neonasistlərin Şimali Qafqazdakı terror dəstələrində iştirakı və Rusiyaya qarşı ərazi iddiaları getdikcə daha da gurultulu şəkil alması bu səbəbdəndir.
 
Xarici qüvvələr də öz rolunu oynadılar ki, onlar geniş QHT və xüsusi xidmətlər şəbəkəsinin köməyi ilə Ukraynada müştərilərini artırdılar və onun nümayəndələrini hakimiyyətə gətirdilər.
 
Onu da başa düşmək lazımdır ki, Ukrayna əslində heç vaxt öz həqiqi dövlətçiliyinin sabit ənənəsinə malik olmayıb və 1991-ci ildən başlayaraq bu dövlət, həm tarixdən, həm də Ukrayna reallıqlarından qoparaq başqa insanların modellərinin mexaniki surətdə surətini çıxarmaq yolunu tutdu. Siyasi dövlət institutları Ukrayna xalqının maraqları ilə heç bir əlaqəsi olmayan öz eqoist maraqları ilə sürətlə formalaşan klanlara uyğun formada daim dəyişdirilirdi.
 
Ukrayna oliqarx hökumətinin qondarma qərbyönlü sivilizasiya seçiminin bütün mahiyyəti xalqın rifahı üçün daha yaxşı şərait yaratmaq deyil, Rusiyanın geosiyasi rəqiblərinə gizli xidmət göstərmək, milyardlarla dolları ukraynalılardan oğurlanmaq və oliqarxlar tərəfindən Qərb banklarındakı hesablarda gizlətmək və bu kimi fəaliyyətlərdən ibarətdir.
 
Partiya və siyasətin saxlanması üçün götürdükləri bəzi sənaye maliyyə qrupları əvvəlcə millətçilərə və radikallara arxalanırdılar. Digərləri şifahi olaraq Rusiya ilə yaxşı münasibətləri, mədəni və dil müxtəlifliyini müdafiə etdi və bu cür istəkləri səmimi şəkildə dəstəkləyən vətəndaşların, o cümlədən cənub-şərqin milyonlarla sakininin səsləri ilə hakimiyyətə gəldi. Amma vəzifə əldə edən kimi dərhal seçicilərinə xəyanət etdilər, seçki vədlərindən əl çəkdilər, radikalların diktəsi ilə real siyasət apardılar, bəzən dünənki müttəfiqlərini - ikidilliliyi müdafiə edən ictimai təşkilatları Rusiya ilə əməkdaşlığa görə təqib etdilər. Onlara dəstək verən insanların, bir qayda olaraq, qanuna tabe, mötədil fikirli, hakimiyyətə etimad göstərməyə öyrəşməsindən istifadə edib, radikallardan fərqli olaraq, aqressiya nümayiş etdirməyib qanunsuz hərəkətlərə əl atmadılar.
 
Öz növbəsində, radikallar həyasızlaşdı, iddiaları ildən-ilə artırdı. Özü də millətçilik və korrupsiya virusuna bulaşmış, xalqın əsl mədəni, iqtisadi, sosial maraqlarını, real suverenliyi məharətlə əvəz edən zəif hakimiyyətə öz iradələrini milli torpaq və xarici etnoqrafik ləvazimatlarla bağlı müxtəlif növ fərziyyələrlə Ukraynaya sırımaq onlar üçün asan oldu. 
 
Ukraynada sabit dövlətçilik inkişaf etməyib və siyasi, seçki prosedurları müxtəlif oliqarx klanlar arasında hakimiyyətin və əmlakın yenidən bölüşdürülməsi üçün sadəcə pərdə, niqab rolunu oynayır.
 
Maydan Ukraynanı demokratiya və tərəqqiyə yaxınlaşdırmadı
 
Şübhəsiz ki, bir çox ölkələr, o cümlədən Rusiya üçün problem olan korrupsiya Ukraynada da xüsusi xarakter alıb. O, sözün əsl mənasında Ukrayna dövlətçiliyinə, bütün sisteminə, hakimiyyətin bütün qollarına nüfuz etdi və onu korroziyaya uğratdı. Radikallar xalqın haqlı narazılığından istifadə edərək, etirazı qızışdırdılar və 2014-cü ildə Maydanı dövlət çevrilişinə apardılar. Eyni zamanda xarici dövlətlərdən də birbaşa yardım alırdılar. Məlumatlara görə, Kiyevin Müstəqillik Meydanındakı qondarma etiraz düşərgəsinə ABŞ səfirliyindən gündəlik bir milyon dollar maddi dəstək verilib. Əlavə külli miqdarda vəsait müxalifət liderlərinin bank hesablarına həyasızcasına köçürüldü. Və bu, təxminən on milyonlarla dollar idi. Bəs həqiqətən yaralananlar, Kiyev və digər şəhərlərin küçə və meydanlarında törədilən qarşıdurmalarda həlak olanların ailələri sonda nə qədər pul aldılar? Bu barədə soruşmasanız, daha yaxşıdır.
 
Hakimiyyəti ələ keçirən radikallar konstitusiyaya zidd hərəkətlərə qarşı çıxanları təqib edərək əsl terror rüzgarı əsdirdilər. Siyasətçiləri, jurnalistləri, ictimai xadimləri məsxərəyə qoydular, ictimaiyyət qarşısında aşağıladılar. Ukrayna şəhərlərini qırğınlar və zorakılıqlar dalğası, bir sıra səs-küylü və cəzasız qətllər ilə büründü. Odessada dinc aksiya iştirakçılarının vəhşicəsinə öldürüldüyü, Həmkarlar İttifaqları Evində diri-diri yandırıldığı dəhşətli faciəni sarsıntı keçirmədən xatırlamaq mümkün deyil. Bu vəhşiliyi törədən cinayətkarlar cəzalandırılmır, onları axtaran da yoxdur. Amma biz onları adlarına görə tanıyırıq və cəzalandırmaq, tapıb məsuliyyətə cəlb etmək üçün hər şeyi edəcəyik.
 
Maydan Ukraynanı demokratiya və tərəqqiyə yaxınlaşdırmadı. Dövlət çevrilişi həyata keçirən millətçilər və onlara dəstək verən siyasi qüvvələr nəhayət, vəziyyəti dalana dirəyərək, Ukraynanı vətəndaş müharibəsi uçurumuna sürüklədilər. Bu hadisələrdən səkkiz il sonra ölkə parçalanır. Ukrayna kəskin sosial-iqtisadi böhran yaşayır.
 
Beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə, 2019-cu ildə demək olar ki, altı milyon ukraynalı, vurğulayıram ki, bu, əmək qabiliyyətli əhalinin deyil, bütün ölkə əhalisinin təxminən 15 faizini təşkil edir, iş axtarmaq üçün xaricə getməyə məcbur olub. Və tez-tez, bir qayda olaraq, gündəlik qazanc üçün. Aşağıdakı fakt da göstəricidir: 2020-ci ildən bəri pandemiya zamanı 60 mindən çox həkim və digər tibb işçisi ölkəni tərk edib.
 
2014-cü ildən bəri su təchizatı tarifləri demək olar ki, üçdə bir, elektrik enerjisi üçün - bir neçə dəfə, ev təsərrüfatları üçün qaz üçün - onlarla dəfə artıb. Bir çox insanın sadəcə olaraq kommunal xərcləri ödəməyə pulu yoxdur, onlar sözün həqiqi mənasında sağ qalmaq uğrunda çarpışırlar.
 
Cənnət vəd edən Qərb sivilizasiyası
 
Nə olub? Bütün bunlar niyə baş verir? Cavab göz qabağındadır: ona görə ki, təkcə sovet dövründən deyil, Rusiya imperiyasından da alınan cehizlər havaya sovrulur, ciblərə doldurulurdu. On və yüz minlərlə iş yeri itirildi ki, bu da başqa məsələlərlə yanaşı, Rusiya ilə sıx əməkdaşlıq sayəsində insanlara sabit gəlir və xəzinəyə vergilər gətirirdi. Maşınqayırma, cihazqayırma, elektronika, gəmiqayırma, təyyarəqayırma kimi sənayelər ya üzü günə qalıb, ya da tamamilə məhv olub. Hansı ki, bir vaxtlar təkcə Ukrayna ilə deyil, bütün Sovet İttifaqı bu sənaye müəssisələri ilə fəxr edirdi.
 
2021-ci ildə Nikolaevdəki Çernomorski Gəmiqayırma Zavodu ləğv edildi, burada ilk gəmiqayırma zavodları II Yekatirina dövründə qurulmuşdu. Məşhur Antonov konserni 2016-cı ildən indiyədək bir dənə də olsun təyyarə istehsal etməyib və raket və kosmik texnologiya istehsalı üzrə ixtisaslaşmış “Yujmaş” zavodu Kremençuq polad zavodu kimi iflas ərəfəsində idi. Bu kədərli siyahı davam edir.
 
Bütün Sovet İttifaqı tərəfindən yaradılmış qaz nəqli sisteminə gəlincə, o qədər bərbad vəziyyətdədir ki, onun istismarı böyük risklər və ekoloji xərclər tələb edir.
 
Və bununla bağlı sual yaranır: yoxsulluq, ümidsizlik, sənaye və texnoloji potensialın itirilməsi - bu, uzun illərdir milyonlarla insanı aldadan və onlara cənnət vəd edən çox qərbyönlü sivilizasiya seçimidirmi?
 
Əslində, hər şey ondan ibarət idi ki, Ukrayna iqtisadiyyatının çöküşü ölkə vətəndaşlarının açıq-aşkar soyğunçuluğu ilə müşayiət olunur və Ukraynanın özü sadəcə olaraq kənar nəzarət altındadır. Bu, təkcə Qərb paytaxtlarının göstərişi ilə deyil, həm də necə deyərlər, bilavasitə ərazidə - Ukraynada yerləşdirilən xarici müşavirlərin, QHT-lərin və digər qurumların bütün şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirilir. Onlar bütün ən vacib kadr qərarlarına, hökumətin bütün qollarına və səviyyələrinə birbaşa təsir göstərir: mərkəzi və hətta bələdiyyədən tutmuş, əsas dövlət şirkətləri və korporasiyalarına, o cümlədən Naftogaz, Ukrenerqo, Ukrayna Dəmir Yolları, Ukroboronprom, Ukrposhta , Ukrayna Dəniz Limanları Administrasiyasına.
 
Marionet rejimli müstəmləkə sistemi və lüstrasiya siyasəti
 
Ukraynada sadəcə olaraq müstəqil məhkəmə yoxdur. Qərbin tələbi ilə Kiyev hakimiyyəti beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini ali məhkəmə orqanlarına - Ədliyyə Şurasına və Hakimlərin İxtisas Komissiyasına üzv seçməyə üstünlük hüququ verib.
 
Bundan əlavə, ABŞ Səfirliyi Milli Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Agentliyinə, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Milli Büroya, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə İxtisaslaşdırılmış Prokurorluğa və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Ali Məhkəməyə birbaşa nəzarət edir. Bütün bunlar korrupsiyaya qarşı mübarizənin effektivliyini artırmaq üçün ağlabatan bəhanələrlə edilir. Yaxşı, amma nəticələr haradadır? Korrupsiya hər zamankindən daha çox çiçək açıb və böyüyür.
 
Ukraynalıların özləri bütün bu idarəetmə üsullarından xəbərdardırmı? Onlar başa düşürlərmi ki, onların ölkəsi hətta siyasi və iqtisadi protektorat altında deyil, marionet rejimli müstəmləkə səviyyəsinə endirilib? Dövlətin özəlləşdirilməsi ona gətirib çıxarıb ki, özünü “vətənpərvərlərin gücü” adlandıran hökumət milli xarakterini itirib və ardıcıl olaraq məsələni ölkənin tam suverenləşsizdirilməsinə doğru aparır.
 
Russuzlaşdırma və məcburi assimilyasiya kursu davam edir. Ali Rada davamlı olaraq yeni ayrıseçkilik aktları verir, yerli xalqlar haqqında qanun artıq qüvvədədir. Özünü rus hesab edən və kimliyini, dilini, mədəniyyətini qorumaq istəyən insanlara Ukraynada yad olduqları açıqlandı.
 
Təhsil haqqında” və “Ukrayna dilinin dövlət dili kimi fəaliyyət göstərməsi haqqında” qanunlara uyğun olaraq, rusdili məktəblərdən, bütün ictimai sahələrdən, adi mağazalara qədər qovulur. Hakimiyyətin “təmizlənməsi” adlanan lüstrasiya haqqında qanun bu siyasətə etiraz edənlərə dövlət qulluğu ilə məşğul olmağa imkan vermir.
 
Ukrayna hüquq-mühafizə orqanlarına söz azadlığının sərt şəkildə boğulması, fərqli fikirlər və müxalifətin təqib edilməsi üçün əsas verən aktlar çoxalır. Dünya başqa dövlətlərə, xarici fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı birtərəfli qeyri-qanuni sanksiyaların acınacaqlı təcrübəsini bilir. Ukraynada onlar Qərb kuratorlarını üstələyib öz vətəndaşlarına, müəssisələrinə, telekanallarına, digər KİV-lərə, hətta parlament deputatlarına qarşı sanksiyalar kimi alətlər icad etdilər.
 
Pravoslav Kilsəsinə qarşı repressiyalar
 
Kiyev Moskva Patriarxlığının Ukrayna Pravoslav Kilsəsinə qarşı repressiyalar hazırlamağa davam edir. Bunu emosional qiymətləndirmə yox, bunu konkret qərarlar və sənədlər sübut edir. Ukrayna hakimiyyəti kinli şəkildə kilsəni parçalamaq faciəsini dövlət siyasətinin alətinə çevirib. Ölkənin hazırkı rəhbərliyi Ukrayna vətəndaşlarının dindarların hüquqlarını pozan qanunların ləğvi ilə bağlı müraciətlərinə cavab vermir. Bundan başqa, Rada Moskva Patriarxlığının Ukrayna Pravoslav Kilsəsinin ruhanilərinə və milyonlarla tərəfdarına qarşı yönəlmiş yeni qanun layihələrini qeydiyyatdan keçirib.
 
Krım məsələsi
 

Ayrıca Krım haqqında da bir neçə söz deyəcəyəm. Yarımadanın sakinləri öz azad seçimini etdilər - Rusiya ilə birlikdə olmaq. Kiyev hakimiyyətinin xalqın bu aydın iradəsinə qarşı çıxacaq heç bir əsası yoxdur, ona görə də onlar aqressiv hərəkətlərə, ekstremist hüceyrələrin, o cümlədən radikal islam təşkilatlarının fəallaşmasına, mühüm infrastruktur obyektlərinə terror aktları törətmək üçün təxribat qruplarının nüfuz etməsinə arxalanırlar. Məqsəd yarımadadan Rusiya vətəndaşlarını qovmaqdır. Bu cür aqressiv hərəkətlərin xarici kəşfiyyat xidmətlərinin dəstəyi ilə həyata keçirildiyinə dair birbaşa sübutlarımız var.
 
2021-ci ilin martında Ukrayna yeni Hərbi Strategiya qəbul etdi. Bu sənəd demək olar ki, tamamilə Rusiya ilə qarşıdurmaya həsr olunub, xarici dövlətləri ölkəmizlə münaqişəyə cəlb etmək məqsədi daşıyır. Strategiya təşkilatın Rusiya Krımında və Donbass ərazisində, əslində, yeraltı terror təşkilatları yaratmağı təklif edir. O, həmçinin təklif olunan müharibənin konturlarını açıqlayır və bugünkü Kiyev strateqlərinin fikrincə, mən daha bir sitat gətirəcəyəm - "Ukrayna üçün əlverişli şərtlərlə beynəlxalq ictimaiyyətin köməyi ilə" başa çatmalıdır. Həm də bu gün Kiyevdə necə deyərlər, mən buradan da sitat gətirirəm, diqqətlə qulaq asın, xahiş edirəm, “Rusiya Federasiyası ilə geosiyasi qarşıdurmada dünya ictimaiyyətinin hərbi dəstəyi ilə”. Əslində bu, ölkəmizə - Rusiyaya qarşı hərbi əməliyyatlara hazırlıqdan başqa bir şey deyil.
 
 
Nüvə təhdidi

Biz onu da bilirik ki, artıq Ukraynanın öz nüvə silahını yaratmağa hazırlaşdığı barədə bəyanatlar səslənib və bu, boş söz pəhlivanlığı deyil. Ukrayna həqiqətən hələ də sovet nüvə texnologiyalarına və bu cür silahların aviasiya qüvvələrinə, eləcə də sovet dizaynlı, 100 kilometrdən çox mənzilə malik “Toçka-U” operativ-taktiki raketlərinə çatdırılma vasitələrinə malikdir. Hətta daha çox şey etməyə çalışacaqlar, bu, yalnız vaxt məsələsidir. Sovet dövründən qalanlar var.
 
Beləliklə, Ukrayna üçün taktiki nüvə silahı əldə etmək bəzi digər dövlətlərə nisbətən daha asan olacaq, mən indi onların adını çəkməyəcəyəm, bu cür inkişafları, xüsusən də xaricdən texnoloji dəstək aldıqda etmələri mümkündür. Biz də bunu istisna etməməliyik.
 
Ukraynada kütləvi qırğın silahlarının peyda olması ilə dünyada, Avropada, xüsusən də bizim üçün, Rusiya üçün vəziyyət ən radikal şəkildə dəyişəcək. Biz bu real təhlükəyə reaksiya verməyə bilmərik, xüsusən, təkrar edirəm, Qərb himayədarları ölkəmiz üçün növbəti təhlükə yaratmaq üçün Ukraynada belə silahların yaranmasına kömək edə bilərlər. Biz Kiyev rejiminin hərbi cəhətdən təşviq olunmasının nə qədər israrla həyata keçirildiyini görürük. Təkcə ABŞ 2014-cü ildən bəri bu məqsədlərə, o cümlədən silahların, avadanlıqların tədarükü və mütəxəssislərin hazırlanması üçün milyardlarla dollar ayırıb. Son aylar Ukraynaya Qərb silahları fasiləsiz axınla, meydan oxumaqla, bütün dünyanın gözü qarşısında gəlir. Ukraynanın silahlı qüvvələrinin və xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinə xarici müşavirlər rəhbərlik edir, biz bunu çox yaxşı bilirik.
 
NATO-Ukrayna əlaqələri
 
Son illər təlimlər bəhanəsi ilə NATO ölkələrinin hərbi kontingentləri demək olar ki, daim Ukrayna ərazisində olub. Ukrayna qoşunlarının komandanlıq və idarəetmə sistemi artıq NATO qoşunları ilə inteqrasiya olunub. Bu o deməkdir ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin komandanlığı, hətta ayrı-ayrı birləşmələr və bölmələr birbaşa NATO-nun qərargahından həyata keçirilə bilər.
 
ABŞ və NATO potensial hərbi əməliyyatlar teatrı kimi Ukrayna ərazisinin həyasızcasına inkişafına başlayıb. Müntəzəm birgə təlimlərdə aydın şəkildə anti-Rusiya təmayülləri diqqəti cəlb edir. Təkcə ötən il təlimlərdə 23 mindən çox hərbçi və mindən çox texnika iştirak edib.
 
Artıq 2022-ci ildə digər dövlətlərin silahlı qüvvələrinin çoxmillətli təlimlərdə iştirak etmək üçün Ukrayna ərazisinə buraxılması haqqında qanun qəbul edilib. Aydındır ki, söhbət ilk növbədə NATO qoşunlarından gedir. Gələn il üçün ən azı 10 belə birgə manevrin keçirilməsi planlaşdırılır.
 
Aydındır ki, bu cür hadisələr NATO-nun Ukrayna ərazisində hərbi qruplaşmasının sürətlə cəmləşməsi üçün pərdə rolunu oynayır. Üstəlik, amerikalıların köməyi ilə modernləşdirilmiş aerodromlar şəbəkəsi - Borispil, İvano-Frankivsk, Çuqev, Odessa və s. hərbi hissələri müasir silahların bölgəyə ən qısa müddətdə köçürülməsini təmin etməyə qadirdir. Ukraynanın hava məkanı ABŞ-ın strateji və kəşfiyyat təyyarələrinin, Rusiya ərazisini izləmək üçün istifadə olunan pilotsuz uçuş aparatlarının uçuşları üçün açıqdır.
 
Əlavə etmək istərdim ki, dəniz sahilində yerləşən Oçakovoda amerikalılar tərəfindən tikilmiş Dəniz Əməliyyatları Mərkəzi NATO gəmilərinin hərəkətlərini, o cümlədən onların Rusiyanın Qara dəniz donanmasına və bütün Qara dəniz boyunca infrastrukturumuza qarşı yüksək dəqiqlikli silahlardan istifadəsini təmin etməyə imkan verir.
 
Vaxtilə ABŞ Krımda oxşar obyektlər yaratmaq niyyətində idi, lakin krımlılar və sevastopol bu planları alt-üst etdi. Biz bunu həmişə xatırlayacağıq.
 
Yenə deyirəm, bu gün belə bir mərkəz var, o artıq Oçakovoda yerləşdirilib. Xatırladım ki, 18-ci əsrdə Aleksandr Suvorovun əsgərləri bu şəhər uğrunda vuruşmuşlar. Onların cəsarəti sayəsində ora Rusiyanın bir hissəsi oldu. Daha sonra XVIII əsrdə Osmanlı İmperiyası ilə müharibələr nəticəsində Rusiyaya birləşdirilən Qara dəniz bölgəsi torpaqları Novorossiya adlanır. İndi onlar tarixin bu mərhələlərini, eləcə də Rusiya İmperiyasının dövlət hərbi xadimlərinin adlarını unutmağa çalışırlar, onların əməyi olmasaydı, müasir Ukraynanın bir çox böyük şəhərləri və hətta Qara dənizə çıxışı olmazdı.
 
Bu yaxınlarda Poltavada Aleksandr Suvorovun abidəsi sökülüb. Buna nə ad vermək olar? Öz keçmişinizdən imtina edirsiniz? Rusiya imperiyasının sözdə müstəmləkə irsindən? Çox gözəl, bu işdə ardıcıl olun.
 
Qeyd edim ki, Ukrayna Konstitusiyasının 17-ci maddəsi onun ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsinə icazə vermir. Amma məlum oldu ki, bu, sadəcə olaraq, asanlıqla yan keçmək mümkün olan bir konvensiyadır.
 
NATO ölkələrinin təhsil və təlim missiyaları Ukraynada yerləşdirilib. Bunlar, əslində, artıq xarici hərbi bazalardır. Sadəcə olaraq bazanı “missiya” adlandırıblar, bu qədər.
 
Təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipi
 
 
Kiyev uzun müddətdir ki, NATO-ya daxil olmaq üçün strateji kurs elan edir. Bəli, təbii ki, hər bir ölkənin öz təhlükəsizlik sistemini seçmək və hərbi ittifaqlar bağlamaq hüququ var. Və bir "amma" olmasa da, hər şey doğrudan da belə görünür. Beynəlxalq sənədlərdə bərabər və bölünməz təhlükəsizlik prinsipi var və bu prinsiplər açıq şəkildə öz təhlükəsizliyini başqa dövlətlərin təhlükəsizliyi hesabına gücləndirməmək öhdəliyini ehtiva edir. Mən burada həmçinin 1999-cu ildə İstanbulda qəbul edilmiş ATƏT-in Avropa Təhlükəsizliyi Xartiyasına və 2010-cu ildə ATƏT-in Astana Bəyannaməsinə istinad edə bilərəm.
 
Yəni təhlükəsizliyin təmin edilməsi yollarının seçilməsi digər dövlətlər üçün təhlükə yaratmamalıdır, Ukraynanın NATO-ya daxil olması isə Rusiyanın təhlükəsizliyinə birbaşa təhdiddir.
 
Xatırladım ki, hələ 2008-ci ilin aprelində Şimali Atlantika Alyansının Buxarest sammitində ABŞ Ukraynanın və yeri gəlmişkən, həm də Gürcüstanın NATO-ya üzv olacağı barədə təklif irəli sürmüşdü. ABŞ-ın bir çox avropalı müttəfiqləri artıq belə bir perspektivin bütün risklərini yaxşı bilirdilər, lakin onlar böyük tərəfdaşının iradəsi ilə barışmağa məcbur oldular. Amerikalılar onlardan sadəcə olaraq açıq-aşkar anti-Rusiya siyasətini həyata keçirmək üçün istifadə etdilər.
 
Rusiyaya verilən boş vədlər
 
Alyansa üzv olan bir sıra dövlətlər hələ də Ukraynanın NATO-da görünməsinə çox şübhə ilə yanaşır. Eyni zamanda bəzi Avropa paytaxtlarından belə bir siqnal alırıq: “Ukraynanın NATO-ya üzv olması sözün əsl mənasında baş sabah verməyəcək”. Əslində, amerikalı tərəfdaşlarımız da bu barədə danışırlar. “Yaxşı” deyə cavab veririk: “sabah olmasın, o biri gün olsun. Bu, tarixi perspektivdə nəyi dəyişir? Prinsipcə, heç nəyi”.
 
Üstəlik, biz ABŞ rəhbərliyinin mövqeyi və Ukraynaya verdiyi sözlərlə də tanışıq; Ukraynanın şərqində aktiv döyüş əməliyyatları bu ölkənin Şimali Atlantika Alyansının kriteriyalarına cavab versə (NATO-nun Nizamnaməsinə görə, sərhəd problemi olan ölkələr bu alyansa üzv ola bilməzlər – Ovqat.com) və korrupsiyaya qalib gələ bilsə, NATO-ya üzv ola biləcəyini istisna etmir.
 
Eyni zamanda, onlar bizi dönə-dönə inandırmağa çalışırlar ki, NATO sülhsevər və sırf müdafiə ittifaqıdır. Dolayısıyla, Rusiya üçün heç bir təhlükə yoxdur... Amma biz belə sözlərin əsl dəyərini bilirik. 1990-cı ildə Almaniyanın birləşməsi məsələsi müzakirə olunarkən Sovet rəhbərliyinə ABŞ söz vermişdi ki, NATO yurisdiksiyasının və ya hərbi mövcudluğun bir qarış şərqə doğru uzadılmayacaq. Və Almaniyanın birləşməsi NATO-nun hərbi təşkilatının Şərqə yayılmasına səbəb olmayacaq. Bu da növbəti sitat.
 
Danışdılar, şifahi təminat verdilər və vədlər boş sözə çevrildi. Sonralar bizi əmin etdilər ki, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin NATO-ya daxil olması yalnız Moskva ilə münasibətləri yaxşılaşdıracaq, bu ölkələri ağır tarixi miras qorxusundan azad edəcək, hətta üstəlik, Rusiyaya dost dövlətlər kəməri yaradacaq. Hər şey tam əksinə oldu. Russofobiya ilə ticarət edən bəzi Şərqi Avropa ölkələrinin səlahiyyətliləri Rusiya təhlükəsi ilə bağlı komplekslərini və stereotiplərini Alyansa gətirdilər, ilk növbədə Rusiyaya qarşı tətbiq edilməli olan kollektiv müdafiə potensialının yaradılmasında təkid etdilər. Üstəlik, bu, 1990-cı illərdə və 2000-ci illərin əvvəllərində baş verdi, o zaman ki, bizim xoş niyyətimiz sayəsində Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlər yüksək səviyyədə idi.
 
Rusiyanı niyə öz düşmənlərinə çevirirlər?
 
Rusiya Almaniyadan, Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlətlərindən qoşunların çıxarılması da daxil olmaqla, üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirdi və bununla da soyuq müharibənin mirasını aradan qaldırmağa böyük töhfə verdi. Biz ardıcıl olaraq əməkdaşlıq üçün müxtəlif variantlar, o cümlədən Rusiya-NATO Şurası və ATƏT formatında təkliflər vermişik.
 
Üstəlik, heç vaxt camaat qarşısında demədiyimi indi deyəcəyəm, ilk dəfə deyəcəyəm. 2000-ci ildə ABŞ prezidenti Bill Klintonun Moskvaya səfəri zamanı mən ondan soruşdum: "Amerika Rusiyanı NATO-ya qəbul etməyə necə baxacaq?"
 
Mən o söhbətin bütün təfərrüatlarını açıqlamayacağam, amma sualıma reaksiya, deyək ki, çox təmkinli görünürdü və amerikalıların bu fürsətə həqiqətən necə reaksiya verməsi əslində onların ölkəmizə atdığı əməli addımlarda görünür. Bunlar Şimali Qafqazda terrorçulara açıq dəstək, NATO-nun genişlənməsində bizim tələblərimizə və təhlükəsizlik narahatlığımıza məhəl qoymamaq, Raketəleyhinə Müdafiə Müqaviləsindən çıxmaq və s. İnsan soruşmaq istəyir: bütün bunlar niyə, nə üçün idi? Yaxşı, sən bizi dost, müttəfiq kimi görmək istəmirsən, bəs niyə bizi özünün düşməninə çevirirsən?
 
Bircə cavab var: söhbət bizim siyasi rejimdən getmir, sadəcə olaraq Rusiya kimi böyük müstəqil ölkə onlara lazım deyil. Bu, bütün sualların cavabıdır. Amerikanın Rusiyaya qarşı ənənəvi siyasətinin mənbəyi budur. Təhlükəsizlik sahəsində bizim bütün təkliflərimizə münasibət bundan irəli gəlir.
 
Bu gün xəritəyə bir nəzər salmaq kifayətdir ki, Qərb dövlətləri NATO-nun şərqə doğru irəliləməsinin qarşısını almaq vədlərinə necə “sadiqdirlər”. Sadəcə aldadıblar. Biz bir-birinin ardınca NATO-nun beş genişlənməsi dalğasını gördük. 1999-cu ildə Polşa, Çexiya, Macarıstan, 2004-cü ildə Bolqarıstan, Estoniya, Latviya, Litva, Rumıniya, Slovakiya və Sloveniya, 2009-cu ildə Albaniya və Xorvatiya, 2017-ci ildə Monteneqro, 2020-ci ildə Şimali Makedoniya Alyansa qəbul edildi.
 
Nəticədə Alyans və onun hərbi infrastrukturu birbaşa Rusiya sərhədlərinə dirəndi. Bu, Avropanın təhlükəsizlik böhranının əsas səbəblərindən birinə çevrildi, bütün beynəlxalq münasibətlər sisteminə ən çox mənfi təsir göstərdi və qarşılıqlı etimadın itirilməsinə səbəb oldu.
 
Vəziyyət, o cümlədən strateji sahədə pisləşməkdə davam edir. Belə ki, Rumıniya və Polşada ABŞ-ın qlobal raketdən müdafiə sisteminin yaradılması layihəsi çərçivəsində raket əleyhinə mövqe zonaları yerləşdirilir. Məlumdur ki, burada yerləşən buraxılış qurğuları “Tomaqavk” qanadlı raketləri – zərbə hücum sistemləri üçün istifadə oluna bilər.
 
Bundan əlavə, ABŞ hava hücumundan müdafiə və raket əleyhinə müdafiə problemlərini həll etməklə yanaşı, həm suüstü, həm də yerüstü hədəfləri vura bilən “Standard-6” universal raketini hazırlayır. Yəni ABŞ-ın guya müdafiə xarakterli raketdən müdafiə sistemi genişlənir və yeni hücum imkanları yaranır.
 
Əldə etdiyimiz məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, Ukraynanın NATO-ya daxil olması və sonradan burada NATO obyektlərinin yerləşdirilməsi əvvəlcədən məlum olan bir nəticədir, bu, zaman məsələsidir. Biz aydın başa düşürük ki, belə bir ssenaridə Rusiyaya qarşı hərbi təhdidlərin səviyyəsi dramatik şəkildə, dəfələrlə artacaq. Və xüsusi diqqəti ona yönəldirəm ki, ölkəmizə qəfil zərbə endirmək təhlükəsi dəfələrlə artacaq.
 
Ukrayna Rusiyanı vurmaq üçün tramplindir
 
İzah edim ki, Amerikanın strateji planlaşdırma sənədlərində düşmənin raket sistemlərinə qarşı sözdə qabaqlayıcı zərbənin endirilməsi ehtimalı var. ABŞ və NATO üçün əsas düşmənin kim olduğunu da bilirik - Rusiyadır. NATO sənədlərində ölkəmiz rəsmən və bilavasitə Avro-Atlantik təhlükəsizliyə əsas təhlükə elan edilib. Və Ukrayna belə bir zərbə üçün irəli tramplin rolunu oynayacaq. Atalarımız bu barədə eşitsəydilər, yəqin ki, inanmazdılar. Və bu gün biz də buna inanmaq istəmirik, amma bu doğrudur. İstəyirəm ki, bu həm Rusiyada, həm də Ukraynada başa düşülsün.
 
Bir çox Ukrayna aerodromları bizim sərhədlərimizə yaxındır. Burada yerləşdirilən NATO-nun taktiki təyyarələri, o cümlədən yüksək dəqiqlikli silah daşıyıcıları ərazimizi Volqoqrad-Kazan-Samara-Həştərxan xəttinin dərinliyinə qədər vura biləcək. Ukrayna ərazisində radar kəşfiyyat vasitələrinin yerləşdirilməsi NATO-ya Rusiyanın Urala qədər hava məkanına ciddi nəzarət etməyə imkan verəcək.
 
Nəhayət, Birləşmiş Ştatlar Ortamənzilli Nüvə Qüvvələri Müqaviləsini pozduqdan sonra Pentaqon artıq açıq şəkildə bütün yerüstü zərbə silahları, o cümlədən 5500 kilometrə qədər məsafədə hədəflərə çata bilən ballistik raketlər hazırlayır. Belə sistemlər Ukraynada yerləşdirilsə, onlar Rusiyanın bütün Avropa ərazisində, eləcə də Uraldan kənarda obyektləri vura biləcəklər. “Tomaqavk” qanadlı raketləri üçün Moskvaya uçuş vaxtı 35 dəqiqədən az, Xarkov ərazisindən ballistik raketlər üçün 7-8 dəqiqə, hipersəs zərbə silahları üçün isə 4-5 dəqiqə olacaq. Buna birbaşa "bıçağı boğaza dayamaq" deyilir. Və onlar, şübhəsiz ki, bizim narahatlıqlarımıza, etirazlarımıza və xəbərdarlıqlarımıza tamamilə məhəl qoymayaraq, NATO-nu şərqə doğru genişləndirərək, hərbi infrastrukturu və texnikanı Rusiya sərhədlərinə doğru sürüşdürərək, ötən illərdə dəfələrlə etdikləri kimi bu planlarını həyata keçirməyi gözləyirlər. Bağışlayın, onlar hər şeyə tüpürdülər və istədiklərini etdilər.
 
Və təbii ki, onlar da məhşur deyimlə - “İt hürər, karvan keçər” sözü ilə davam etmək niyyətindədirlər. Dərhal deyim ki, biz bununla razılaşmamışıq və heç vaxt razılaşmayacağıq. Eyni zamanda, Rusiya həmişə ən çətin problemlərin siyasi və diplomatik üsullarla, danışıqlar masası arxasında həll olunmasının tərəfdarı olub və müdafiə edir.
 
Biz regional və qlobal sabitlik üçün böyük məsuliyyətimizi yaxşı dərk edirik. Hələ 2008-ci ildə Rusiya Avropa Təhlükəsizlik Müqaviləsi bağlamaq təşəbbüsü ilə çıxış edib. Onun mənası bundan ibarət idi ki, Avro-Atlantikada heç bir dövlət və heç bir beynəlxalq təşkilat başqalarının təhlükəsizliyi hesabına öz təhlükəsizliyini gücləndirə bilməz. Lakin bizim təklifimiz gözlənilmədən rədd edildi: Rusiyaya NATO-nun fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa imkan vermək olmaz, deyirlər.
 
Üstəlik, bizə açıq şəkildə dedilər ki, yalnız Şimali Atlantika Alyansının üzvləri qanuni qüvvəyə malik təhlükəsizlik zəmanətlərinə malik ola bilərlər.
 
Keçən ilin dekabrında biz qərbli tərəfdaşlarımıza Rusiya Federasiyası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında təhlükəsizlik zəmanətləri haqqında müqavilə layihəsini, habelə Rusiya Federasiyasının və NATO-ya üzv dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair tədbirlər haqqında saziş layihəsini təhvil verdik.
 
ABŞ və NATO-dan cavab olaraq bir çox ümumi sözlər var idi. Rasional fikirlər də var idi, lakin bütün bunlar xırda məqamlara aid idi və məsələni həll etmək, müzakirəni başqa tərəfə çəkmək cəhdi kimi görünürdü.
 
Biz buna layiqli cavab verdik, vurğuladıq ki, biz danışıqlar yolu ilə getməyə hazırıq, lakin bir şərtlə; bütün məsələlər kompleks, paket şəklində, Rusiyanın əsas, başlıca təkliflərindən ayrılmadan nəzərdən keçirilsin. Və onlar üç əsas məqamı ehtiva edir: Birincisi, NATO-nun daha da genişlənməsinin qarşısının alınması. İkincisi, Alyansın Rusiya sərhədlərində zərbə silah sistemləri yerləşdirməkdən imtina etməsi. Və nəhayət, blokun Avropadakı hərbi potensialının və infrastrukturunun Rusiya-NATO-nun təsis aktının imzalandığı 1997-ci ildəki vəziyyətə qaytarılması.
 
Məhz bu fundamental təkliflərimizə məhəl qoyulmayıb. Qərb tərəfdaşları, təkrar edirəm, bir daha öyrənilmiş formulları səsləndirdilər ki, hər bir dövlət öz təhlükəsizliyini təmin etmək yollarını sərbəst seçmək, istənilən hərbi ittifaq və ittifaqlara girmək hüququna malikdir. Yəni onların mövqeyində heç nə dəyişməyib, NATO-nun bədnam “açıq qapı” siyasətinə eyni istinadlar eşidilir. Üstəlik, yenə bizi şantaj etməyə çalışırlar, yenə də sanksiyalarla hədələyirlər, yeri gəlmişkən, Rusiyanın suverenliyi gücləndikcə, Silahlı Qüvvələrimizin qüdrəti artdıqca bunu onsuz da tətbiq edəcəklər. Ukraynadakı vəziyyətdən asılı olmayaraq, növbəti sanksiya hücumu üçün bəhanə həmişə tapılacaq və ya sadəcə uydurulacaq. Yalnız bir məqsəd var - Rusiyanın inkişafının qarşısını almaq. Və bunu əvvəllər etdikləri kimi, hətta heç bir formal bəhanə olmadan da edəcəklər, sadəcə ona görə edəcəklər ki, biz mövcuduq və heç vaxt suverenliyimizdən, milli maraqlarımızdan və dəyərlərimizdən güzəştə getməyəcəyik.
 
Açığını deyim ki, fundamental məsələlər üzrə bərabərhüquqlu dialoq təkliflərimizin əslində ABŞ və NATO tərəfindən cavabsız qaldığı, ölkəmizə qarşı təhdidlərin səviyyəsinin xeyli artdığı indiki şəraitdə Rusiyanın öz təhlükəsizliyini tam təmin etmək üçün cavab tədbirləri görmək hüququ var. Məhz bunu edəcəyik.
 
Donbassdakı vəziyyətə gəlincə, biz görürük ki, Kiyevdəki hakim elita münaqişənin həlli üçün Minsk tədbirlər paketini həyata keçirmək istəmədiyini daim və açıq şəkildə bəyan edir və sülh yolu ilə həllində maraqlı deyil. Əksinə, artıq 2014 və 2015-ci illərdə olduğu kimi, Donbassda yenidən blitskriq (sürətli qələbə qazanmaq üçün gərgin hərbi kampaniya – Ovqat.com) təşkil etməyə çalışır. Bu macəraların o zaman necə bitdiyini xatırlayırıq.
 
İndi praktiki olaraq bir gün keçmir ki, Donbassda yaşayış məntəqələri atəşə tutulmasın. Yaradılan böyük hərbi qruplaşma daima pilotsuz silahlı uçuş aparatlarından, ağır texnikadan, raketlərdən, artilleriyadan və çoxsaylı reaktiv yaylım atəşindən istifadə edir. Dinc əhalinin öldürülməsi, blokadaya alınması, insanların, o cümlədən uşaqların, qadınların, qocaların zorakılığa məruz qalması dayanmır. Necə deyərlər, bunun sonu görünmür.
 
Qərbli həmkarlarımızın özlərini yeganə təmsilçisi elan etdikləri qondarma sivil dünya isə sanki bütün bu dəhşəti, 4 milyona yaxın insanın məruz qaldığı soyqırımı hiss etməməyə üstünlük verir. Və yalnız ona görə ki, bu insanlar 2014-cü ildə Ukraynada dəstəklənən Qərb çevrilişi ilə razılaşmayıblar, mağara və aqressiv millətçilik və neonasizm istiqamətində dövlət rütbəsinə yüksəldilmiş hərəkata qarşı çıxıblar. Və onlar öz elementar hüquqları - öz torpaqlarında yaşamaq, öz dillərində danışmaq, mədəniyyətlərini, adət-ənənələrini qorumaq üçün mübarizə aparırlar.
 
Bu faciə nə vaxta qədər davam edə bilər? Buna daha nə qədər dözə bilərsiniz? Rusiya Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün hər şeyi etdi, bütün bu illər ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasının 17 fevral 2015-ci il tarixli 2202 saylı qətnaməsinin həyata keçirilməsi üçün əzmlə və səbirlə mübarizə apardı, bu qətnamədə Donbassdakı vəziyyətin həlli üçün Minsk Tədbirlər Paketinin 12 fevral 2015-ci il tarixli birləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
 
Hər şey boşunadır. Prezidentlər və Rada deputatları dəyişir, amma Kiyevdə hakimiyyəti ələ keçirmiş rejimin özünün mahiyyəti, aqressiv, millətçi xarakteri dəyişmir. Bu, bütünlüklə və tamamilə 2014-cü il dövlət çevrilişinin məhsuludur və sonra zorakılıq, qan, qanunsuzluq yoluna qədəm qoyanlar Donbass məsələsinin hərbi yolla həllindən başqa heç bir həll yolunu tanımırdılar və tanımırlar.
 
Bu baxımdan, Donetsk Xalq Respublikasının və Luqansk Xalq Respublikasının müstəqilliyini və suverenliyini dərhal tanımaq üçün çoxdan vaxtı keçmiş qərarın qəbulunu zəruri hesab edirəm.
 
Mən Rusiya Federasiyasının Federal Məclisindən xahiş edirəm ki, bu qərarı dəstəkləsin və sonra hər iki respublika ilə dostluq və qarşılıqlı yardım haqqında müqaviləni ratifikasiya etsin. Bu iki sənəd çox yaxın vaxtlarda hazırlanacaq və imzalanacaq.
 
Kiyevdə hakimiyyəti ələ keçirən və əlində saxlayanlardan biz hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasını tələb edirik. Əks halda, qan tökülməsinin mümkün davamı üçün bütün məsuliyyət tamamilə Ukrayna ərazisində hökm sürən rejimin vicdanında olacaq.
 
Bu gün qəbul edilən qərarları açıqlayaraq, mən Rusiya vətəndaşlarının, ölkənin bütün vətənpərvər qüvvələrinin dəstəyinə əminəm.
 
Diqqətinizə görə təşəkkürlər.
 
Tərcümə etdi: Ovqat.com
Ana səhifəyə qayıt        Baxış: 10 544          Tarix: 22-02-2022, 13:18      

Xəbəri paylaş


Paylaş:   

Prizma