Xəbər lenti

                                                                  

Şair, jurnalist Xaliq Rəhimli Azərbaycan Dövlət Universitetinin filalogiya fakültəsini bitirib. "Mənə ümid saxla", "Ömrüm sevda əlindədi", "Xatırlamaq istəsəm", "Bu sevgidən mənə qalan", "Səs gəlir" şeir kitablarının və "Dağlı oğlan" publisistik kitabının müəllifidir.

  Ovqat. com şairin seçilmiş şeirlərini oxucularına təqdim edir:

                                 

Nə gətirdim dünənimnən bu günə

Bu yükümə kim ağlayar, kim gülər,

Yetim uşaqlar tək düşdü dalımca

İçimdə islanmış nəm xatirələr

Gözümü dikmədim özgə köçünə

Nə gətirdim öz köçümdə gətirdim,

Nakam sevdaları ,ayrılıqları,

Çöx şeyləri mən içimdə gətirdim

Qarşılayıb əl versə də, gələn gün

Ötən günü oxşamaqdı çətini,

Beş- on əşya ordan -ora nə var ki,

Xatirələr daşımaqdı çətini

Bu günümnən sabahıma nə qalır

Nədi görən taleyimin gərəyi,

Nə çətin olurmuş ömür daşımaq

Kimin əli qabar, kimin ürəyi...

     ************     

Sirli bir fərmandı dünya,

Kim deyir dərmandı dünya,

Köhnə dəyirmandı dünya,

Ömrümüz üyünür hələ

Baxır- baxır gözü bizə,

Dayanıbdı üzü bizə,

Tanrı hansı üzümüzə,

Bizimlə öyünür hələ

Fani dünyadan qaçanın,

Ruhu göylərdə uçanın,

Məzarı çiçək açanın,

Ürəyi döyünür hələ..

  *********** 

Eşq əhli bu yollarda qoşasa

Bir birinin ürəyini oxşasa

Qoca dünya sevgi ilə yaşasa,

Ömrü boyu dayaqları laxlamaz

Təbiidir ağlayırsan, gülürsən

Ayrılığı həm də, dözüm bilirsən,

Sevirsənsə ancaq özün bilirsən

Heç kim gəlib ürəyini yoxlamaz

Dedi ağılla sev, rəhmətlik babam

Alovlanmır, tüstülənir eşq sobam,

Əlim bala batıb ay elim ,obam

Deyirlər ki, özü sevən ağlamaz

Ürək yoxsa, sevda nədən bilinər

Azalıb sevgili qız, sevgili nər

İraq olsun, tükənsə sevgililər,

Dünya bizi bircə gün də saxlamaz.

 ************

Heç vaxt görmədiyim fələk

Söylə, atın nə rəngdədi,

Ora burdan çoxmu fərqli

Suyun, otun nə rəngdədi

Yerdə gəzən əjdahalar

Məni udmamış, gəl apar,

Nakam sevgilərin ahı

Məni tutmamış, gəl apar

Məni də, götür tərkinə

Bu yerdən üzülüm gedim,

Sevənlərimin gözünə

Yaş olum süzülüm gedim

Arxamca həsrətim güldü

İçimdə səsim darıxdı

Nə durmusan,- yüyəni çək,

Tez ol, nəfəsim darıxdı...

 ***********

Gül bilim dərim səni,

Könlümə sərim səni,

Arabir görüm səni,

Gözüm yadırğamasın

Bir az qərib eyləyim,

Sözü zərif eyləyim,

Səni tərif eyləyim,

Sözüm yadırğamasın

Sözünü üzülmə de,

Mənə bax, özümə de,

Nəyin var üzümə de,

Üzüm yadırğamasın

Əynimdə sarı köynək,

Ürəyim göynək- göynək,

Toy yoxdu, yoxdu neynək,

Dözüm yadırğamasın...

    ***********

Yol gedirdim ,sən yolumnan eylədin,

Baxışınla neçə dastan söylədin,

Öyünmə ki ,məni şair eylədin,

Ürəyümdə beş- on kəlmə söz qalıb

Haqqım yoxdu bu sevdanı danmağa,

Müntəzirəm gecə- gündüz anmağa,

Təzədənnən alovlanıb yanmağa,

Nə bir kösöv qalıb ,nə bir köz qalıb

Ömrü boyu sən günahkar bil məni,

Qılınc götür neçə yerə böl məni,

Deyirsən ki ,yaddaşınnan sil məni,

Silənmirəm ,eh məndə də üz qalıb

Mənə sərf eləmir, yada saldıqca,

Özüm üzülürəm belə qaldıqca,

Adam huşsuz olur yaşa dolduqca,

Bir az da döz ,unutmağa az qalıb..

    ************

 Mən sənə nə başa salım sevgidən

Onun alovuna yanıb ,biləsən,

Ayrılığın qarı, içinə yağa

Ürəyin buz kimi donub ,biləsən

Əzəldən çətindi ,qayadı, daşdı,

Yoxdu məhəbbətin” asan xidmət”i,

Ölsəm də, yadımnan çıxmaz o qızın,

Baxıb sonsuzluğa ,susan" xidməti"

Çox da ki, həyatı görüb gəlmışəm

Çoxda ki ,özümnən oxuyuram mən,

Bu sevgini əzbərləmək çətindi,

Hələ də ,üzünnən oxuyuram mən...

 ***********

İnanmıram bir də səni görəm mən

O da bir fürsətdi gəldi də, getdi,

Bəxtim tez özünü yetirdi mənə

Üzümə bir dəfə güldü də ,getdi

Nə tez gəldi keçdi ömürdən illər

Yığılıb üst- üstə, bu yaş hardandı,

Deyirlər ağlamaz özü yıxılan

Mən ki ,ağlamıram, bu yaş hardandı

Həyatın dəyişib, başın qarışıb

Deyəsən o köhnə bağlar qırılıb,

Bir dəfə görməyə həsrət qalmışam

Kiminsə baxmaqdan gözü yorulub

Hərəyə bir cürə verilir sevgi

Kimiyə əzabla, kimiyə hazır,

Görünür, dünyanın işi belədi

Kimlərsə qovuşur ,kimsə şer yazır..

*********

  İllər keçib, o gedənsən, o gedən

Unutmağn çarəsiymiş vaxt, zaman

Bilmirəm, heç sən də üşüyürsənmi,

İçi buz bağlamış ayrılıqlardan

Yuxuma yalvardım görməsin səni

Qorxurdum gözümü yummağa, neynim

Gördüyüm yuxular qatmaqarışıq

Döndülər dolaşıq yumağa neynim

Nə nəfəsin gəlir ,nə gözün baxır

Əriyib axıram sənsizliyinə

Nə bir parça şəkil ,nə də ki, heç nə

Oturub baxıram sənsizliyinə

Ömrümü, günümü yola verirəm

Ürəyim əl çalır, ruhum oynayır

Bu necə nifrətdi, dərddi bilmirəm,

Altından yenə də, sevgi qaynayır...

***********

Nə bilir eşq nədi, uşaqdı çoxu,

Şimal küləyidi ,sazaqdı çoxu,

Sənnən xəbərsizdi ,uzaqdı çoxu,

Bir şirin yuxusan ,yoza bilənə

Quruyubdu gözlərində yağışlar,

Ürəyində məhəbbətdən naxışlar,

Kimin qismətidi, nazlı baxışlar,

Yaxşı xatirəsən ,dözə bilənə

Dedim, gücüm çatar vəsfi halına,

O şux qamətinə dürr kamalına,

Söz tapa bilmədim gül camalına,

Ən gözəl şeirsən, yaza bilənə...

********

İllər ötüb gedir ömür payından,

Bu dünyanın suyundandı suyundan,

Çox öyünmə dostlarının sayından,

Sədaqəti olan adam ayrıdı

Bir az da dərindən düşünsən əyər,

Çarəsiz fikirlər qəddini əyər,

Çoxları gözünə ədəbli dəyər,

Mərifəti olan adam ayrıdı

Gizlinim yox, nəyim varsa üzdədi,

Ömür hələ yollardadı, izdədi

Çox insanlar əməldə yox, sözdədi,

Çəsarəti olan adam ayrıdı

Hər gələnə, gedənə söz verməyin,

Hər "aşiq"in əlinə saz verməyin

Sevgi yoxsa, heç kimə üz verməyin,

Məhəbbəti olan adam ayrıdı...

 **********

Getdi o sevdalar, getdi o günlər

Elə bilmə yenə gül daşıyıram

Soyuyub ürəyim, sönüb ocaqlar

Mən indi içimdə kül daşıyıram..

**********

Aşiq sevgidən kam alır,

Bir az vüsalı kəm alır,

Sevdalılar möhkəm olur,

Hər çətinliyə ağlamır

Ömür bitməyə tələsir,

Bülbül ötməyə tələsir,

Gələn getməyə tələsir,

Biri qapını bağlamır

Dayazdan, dərindən damır,

Damarın birindən damır,

Yaralı yerindən damır,

Ürəyim sevgi saxlamır...

*********

Nəyin var ,nəyin yox

Gözə soxmaq olmaz

Gözdən pərdə asmaq olmaz

Gözü kölgəli gəzməzlər

Gözlə görmək olar

ağlamaq olar,

gülmək olar...

Gözün gözəlliyi

Hər şeyi düz seçə bilməsidi

Ən uğurlusu isə,

Bir qız seçə bilməsidi

Göz ürəkdən -ürəyə

axmaq üçündü

Göz ,

Gözün içinə dik baxmaq üçündü...

   ***********

  Yenə ürəyin yumşalıb,

Kədərin, qəmin boşalıb,

Yanaqlarında yaş qalıb,

Gəlib silə bilirəmmi

Bu nə sevda, ömür yarı,

Kim unudar belə yarı,

Xəbər tutmusanmı barı,

Deyib -gülə bilirəmmi

Zərbəni elə vurmusan,

Qaçıb kənarda durmusan,

Qəlbimi elə qırmısan,

Görüm gələ bilirəmmi.

 

 

         

                               
Ana səhifəyə qayıt        Baxış: 2 413          Tarix: 28-12-2017, 07:27      

Xəbəri paylaş


Paylaş:   

Prizma